DBI, 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu, 2019 W miesiącu lutym 2019 studenci Instytutu Matematyki oraz Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej wezmą udział w akcji informacyjnej organizowanej w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest promowanie bezpiecznego dostępu do sieci. Tegoroczna edycja DBI przebiegać będzie Czytaj więcej…

GK, 2018

Godzina kodowania, 2018 Godzina kodowania (Hour of Code) to największa inicjatywa edukacyjna w historii, adresowana do osób z całego świata. Organizowana jest w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA). Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego Czytaj więcej…

EMC, 2018

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, 2018 Wzorem lat ubiegłych, w miesiącu październiku 2018, odbędzie się kampania European Cyber Security Month (ECMS), organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Celem kampanii jest podnoszenie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, Czytaj więcej…