Tydzień kodowania, 2021

CELE TYGODNIA KODOWANIA:

  • Świętowanie radości płynącej z programowania.
  • Wzmacnianie potencjału człowieka tworzącego z pomocą maszyny.
  • Łączenie ludzi w grupy o wspólnych zainteresowaniach.
  • Zachęcenie większej liczby osób do nauki techniki, inżynierii i matematyki.

CZEGO MOGĘ OCZEKIWAĆ?

  • Programowanie to dobra zabawa!
  • Programowanie to kreatywność! Od zarania dziejów ludzkość tworzy posługując się gliną, kamieniem, cegłami, papierem i drewnem. Dziś tworzymy posługując się programowaniem.
  • Programowanie daje nowe szanse! Możesz znacznie więcej niż być tylko odbiorcą treści cyfrowych – programując, możesz sam stworzyć coś nowego i udostępnić to milionom ludzi. Programując, możesz wykreować strony internetowe bądź gry albo sterować komputerem lub robotem.
  • Zrozumiesz świat. Coraz więcej rzeczy jest ze sobą połączonych za pomocą sieci internetowej. Mając pojęcie o tym, co się dzieje pod obudową urządzenia, możemy lepiej zrozumieć świat!
  • Programowanie uczy myślenia komputacyjnego, rozwiązywania problemów, kreatywności, myślenia analitycznego i pracy zespołowej.
  • Praca na 90 proc. stanowisk wymaga dzisiaj posiadania umiejętności cyfrowych, w tym umiejętności programowania.

FILM – COMPUTER SCIENCE IS CHANGING EVERYTHING

TYDZIEŃ KODOWANIA 2019 – MAPA WYDARZEŃ

 

Konwersja liczb – na wesoło!

.

Studenci podczas zajęć z przedmiotu „Wstęp do informatyki” poznali algorytym zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy i odwrotnie. Okazuje się, że algorytm ten można przedstawić w Scratch.’u.

.

.

Bo przecież programowanie jest dziecinnie proste 🙂