Bezpieczeństwo w internecie, Konferencja’ 2018

W dniach 18-19 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum Czytaj więcej…