Aktualności

EMC, 2018

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, 2018 Wzorem lat ubiegłych, w miesiącu październiku 2018, odbędzie się kampania European Cyber Security Month (ECMS), organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Celem kampanii jest podnoszenie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, Czytaj więcej…

Bezpieczeństwo w internecie, Konferencja’ 2018

W dniach 18-19 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się 12. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum Czytaj więcej…