ćwiczenia laboratoryjne

Materiały dydaktyczne:

Uwaga! Hasło dostępu otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Treści programowe:

  • Rys historyczny rozwoju elektronicznego przetwarzania informacji. Środki i narzędzia informatyki: sprzęt i oprogramowanie. Tendencje rozwojowe. Technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT). Podstawy teorii informacji. Podstawowe pojęcia.
  • System dwójkowy, reprezentacja danych w komputerze.
  • Bramki logiczne, algebra Boole’a.
  • Elementy programowania w symbolicznym języku (pseudo) assemblera.

Elementy ZaliczeniA:

  • Kolokwium pisemne I (system dwójkowy, reprezentacja danych w komputerze) – 40%
  • Kolokwium pisemne II (bramki logiczne, algebra Boole’a) – 40%
  • Projekt – 20%

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Informatyka,
  • semestr I,
  • liczba godzin – 30(STS), 18(STN).