Z analizy przeprowadzonej na bazie blisko 500 studiów przypadku, wynika, że technologie cyfrowe mogą przyspieszyć realizację celów zrównoważonego rozwoju o 22 proc. a o 23 proc. złagodzić tendencje spadkowe. W raporcie Digital with Purpose eksperci Deloitte i GeSI wskazują, że społeczeństwo powinno dążyć do stworzenia ekosystemu opartego na modelu zrównoważonego i cyfrowego rozwoju. – Jesteśmy świadkami gwałtownych zmian środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którym nie będziemy w stanie sprostać. W zrównoważonym rozwoju mogą pomóc technologie cyfrowe, pod warunkiem jednak, że człowiek będzie w stanie odpowiednio je wykorzystać. Najnowsze odkrycia same w sobie nie wpłyną na rzeczywistość, to my musimy nauczyć się czerpać z ich potencjału – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Autorzy raportu Deloitte szacują, że na 169 celów Agendy 2030 do realizacji aż 103 konieczne jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Wiodącymi w najbliższych latach będą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), które znajdą szerokie zastosowanie w najważniejszych branżach, takich jak rolnictwo, energetyka, medycyna i transport. Przewiduje się, że do 2030 roku na badania i rozwój ICT zostaną przeznaczone 3 biliony dolarów. Natomiast wartość rynku ICT w tym czasie powinna osiągnąć poziom 6 bilionów euro. Obecnie to 2,3 biliona euro. Jak jednak zauważają eksperci Deloitte, technologii wspierających zrównoważony rozwój jest więcej. – Obok ICT, kluczowe w realizacji celów Agendy będą przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i rozwiązania kognitywne, blockchain, sieć 5G, IoT i wirtualna rzeczywistość. Mogą one wspierać komunikację i łączyć ludzi, monitorować i śledzić wpływ człowieka na środowisko oraz optymalizować nieefektywne czy zbyt energochłonne procesy. Dzięki skutecznej adaptacji tych rozwiązań w 2030 r. możliwe będzie zmniejszenie szacowanej globalnej emisji CO2 o 1,3 proc. Spoglądając kiedyś wstecz na wykorzystanie technologii, nie będziemy oceniać postępu, jakiego dokonaliśmy na podstawie tylko wyników finansowych. Ocenimy go na podstawie wpływu, jaki technologie miały na ludzkość i czy sprawiły, że jesteśmy bezpieczniejsi i szczęśliwsi – mówi Jan Michalski, Partner, Lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

Źródło: mycompanypolska.pl