Konkurs na remiks wolnej kultury

Poużywaj sobie! konkurs na remiks wolnej kultury jest organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Celem wydarzenia jest stworzenie kolaży i remiksów na podstawie zasobów instytucji kultury udostępnionych w Wikimedia Commons. Konkurs jest częścią inicjatywy GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums).

Konkurs skierowany jest zarówno do artystek i artystów, studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, jak i wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w obszarze kultury remiksu.

Do konkursu można zgłaszać pojedyncze prace, a także cykle dzieł, których tematyka nawiązuje do idei wolności i otwartości.

Osoby, które wezmą udział w wydarzeniu zapoznają się z zasobami instytucji kultury, pozyskanymi w ramach projektów GLAM. Nauczą się również korzystać z Wikimedia Commons jako repozytorium plików graficznych, a także będą wiedziały w jaki sposób zamieszczać i opisywać własne prace.

Konkurs trwa od 15 lutego do 1 czerwca 2020 roku. Wikimedia Polska organizuje go przy współpracy z Centrum Cyfrowym, które realizuje siostrzany projekt “Poużywaj sobie! Kolekcje warszawskich instytucji kultury w sieci“. Na liście grafik uwzględnionych w konkursie wzięto pod uwagę instytucje kultury z całej Polski.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pou%C5%BCywaj_sobie!

Remiks, kolaż – przykład

Materiały powstałe w ramach: https://otwartakultura.org/pouzywaj-sobie/


autor: Ewa Białek
Wykorzystano obiekt fotograficzny: Redakcja dziennika RWE. Widoczne komputery,
autor fotografii: brak danych, Domena publiczna, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe,
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5928188/obiekty/241515#opis_obiektu

Praca wykonana w ramach konkursu Po używaj sobie! – I miejsce w Konkursie

.