Personalizacja treści internetowych – semantyka

Bez semantyki dane nie mają znaczenia Sama liczba lub słowo ma niewielką wartość: 2392 Ale jeśli znasz znaczenie tych danych – ich semantykę – może być niezwykle cenne. Twój kod PIN: 2392 Semantyka może pomóc ci otworzyć drzwi, zdobyć pieniądze, podejmować dobre decyzje i nawiązywać kontakty z ludźmi. Projekt wizualny może przekazywać znaczenie Dzięki dobrej…