Bez semantyki dane nie mają znaczenia

Sama liczba lub słowo ma niewielką wartość:

2392

Ale jeśli znasz znaczenie tych danych – ich semantykę – może być niezwykle cenne.

Twój kod PIN: 2392

Semantyka może pomóc ci otworzyć drzwi, zdobyć pieniądze, podejmować dobre decyzje i nawiązywać kontakty z ludźmi.

Projekt wizualny może przekazywać znaczenie

Wprowadzanie kodu 2392 palcem na klawiaturze

Dzięki dobrej szacie graficznej często możemy zrozumieć znaczenie liczby lub zdania, patrząc na nie. Możemy wydobyć znaczenie z kolorów, rozmiarów, pozycji, sąsiedniego tekstu, linii, strzałek, nagłówków, symboli i diagramów.

– Przynajmniej jeśli potrafimy cyfrowo czytać ludzi z wystarczającym wzrokiem, umiejętnościami językowymi, podstawową wiedzą i umiejętnością koncentracji, przetwarzania informacji i zapamiętywania.

Projekt wizualny nie spełnia wszystkich potrzeb użytkowników

Niektórzy użytkownicy w ogóle nie widzą – ale słuchają lub czują strony internetowe. Inni wręcz przeciwnie, mogą zrozumieć tylko obrazy. Niektóre frustrują uproszczenie, inne tego wymagają. Niektórzy użytkownicy wolą szczegóły, ale mają za mało czasu na czytanie. Inni znów potrzebują tłumaczenia. Niektórzy walczą ze słowami. Inne z numerami. Niektórzy odwiedzający są botami, być może szukającymi tylko liczb.

Jak projekt może zaspokoić tak szeroki zakres różnych potrzeb?

Niewidoczny design może zaspokoić różnorodne potrzeby

Tak jak responsywne projektowanie stron internetowych może optymalizować zawartość do szerokości ekranu, tak spersonalizowane projektowanie stron internetowych może optymalizować treści do indywidualnych potrzeb użytkowników!

Kluczem do spersonalizowanego projektowania stron internetowych jest semantyka. Niewidocznie ukryty jako metadane na stronie.

więcej na: www.metamatrix.se/aktuellt/invisible-web-design-colors/