Zasady zaliczania przedmiotów dla studentów z zagranicy studiujących na zasadzie podwójnego dyplomu na kierunku Informatyka:

  1. Przedmioty, które są w semestrach w których studenci z zagranicy są w Polsce, zaliczają prowadzący zajęcia.
  2. Prowadzący zajęcia samodzielnie mogą zdecydować o przepisaniu oceny z przedmiotu na podstawie dokumentów z macierzystej uczelni.
  3. O możliwości przepisania przedmiotów na podstawie dokumentów z macierzystej uczelni w semestrach, których studentów z zagranicy nie ma w Słupsku, decyduje komisja w składzie: dr Zbigniew Ledóchowski, dr Piotr Sulewski.
  4. W przypadku niemożności przepisania przedmiotów na podstawie dokumentów z macierzystej uczelni w semestrach, których studentów z zagranicy nie ma w Słupsku, powyższa komisja proponuje sposób uzupełnienia różnic programowych.