Uwaga!
Studenci, którzy dopełnili poniższych zaleceń podczas wcześniejszych zajęć nie zakładają kont po raz kolejny – dot w szczególności studentów kierunku Pedagogika

 1. Dla usprawnienia komunikacji związanej z kształceniem na odległość proszę o założenie kont Google (w domenie gmail.com):

  • grupowych – 1 grupa laboratoryjna = 1 konto,
  • indywidualnych – 1 student = 1 konto dedykowane ćwiczeniom laboratoryjnym. Podczas ćwiczeń korzystać będziemy z narzędzi (programów) dostępnych w chmurze obliczeniowej, wymagających logowania. Posiadanie kont, o których mowa powyżej, zminimalizuje ewentualne związane z tym w przyszłości niedogodności (bezpieczeństwo danych, przesyłanie materiałów reklamowych itp.).

oraz  wyznaczenie 2 osób z grupy do kontaktu telefonicznego z prowadzącą.

 2. Wszystkie wyżej wymienione informacje proszę przesłać na adres ewa.bialek@apsl.edu.pl – w mailu podać swoje imię i nazwisko oraz grupę.

Dotyczy grup:

  • Pedagogika II rok, SDS – studia stacjonarne (cały rok), studia niestacjonarne, cały rok – opcjonalnie
  • Informatyka III rok, SPS – studia stacjonarne, cały rok – obowiązkowe
  • Zarządzanie I rok, SPS – studia stacjonarne, I i IV grupa lab. – obowiązkowe

.