Dzień Bezpiecznego Internetu, 2018

Uwaga!

Jako organizatorka DBI otrzymałam materiały w formie plakatów, broszur itp. Osoby zainteresowane ich wykorzystaniem proszę o kontakt mailowy.

Dziękuję Polskiemu Centrum Programu “Safer Internet” za zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu i dostarczone materiały.

Opis działań

Miesiąc luty 2018 w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku przebiegać będzie pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Studenci Katedry Zarządzania wezmą udział w Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest promowanie bezpiecznego dostępu do sieci. W ponad 100 państwach na świecie, przez cały miesiąc luty podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie nowych technologii. Dziękuję Polskiemu Centrum Programu „Safer Internet” za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Mapa inicjatyw zgłoszonych w ramach DBI 2018

Materiały promocyjne – plakat

Materiały promocyjne – film

Materiały – konferencja

Centralnym punktem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 była konferencja zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Odbyła się ona 6 lutego 2018 r. w Warszawie. Nagrania z wydarzenia z prezentacjami prelegentów dostępne są na kanale PCPSI na YouTube:  www.youtube.com/saferinternetpolska lub na stronie www.saferinternet.pl/dbi/konferencja-dbi.html.