Podstawy obsługi środowiska komputerowego – 1 rok – terminy zaliczeń:

 • Z STS L1 – lab – 27.11.2017
 • Z STS L2 – lab – 27.11.2017
 • BN STS L1 – lab – 28.11.2017
 • BN STN – lab – 09.12.2017
 • Z STW L1 – lab – 25.01.2018

e-Obywatel – 1 rok – terminy zaliczeń:

 • Z STS – kon – 08.01.2018
 • Z STS L1 – lab – 22.01.2018
 • Z STS L3 – lab – 22.01.2018
 • Z STW – kon – 22.01.2018
 • Z STW L1 – lab – 22.01.2018

Techniki multimedialne – 1 rok – terminy zaliczeń:

 • BN STN – lab – 25.11.2017
 • BN STN – kon – 25.11.2017

gdzie:

 • lab – ćwiczenia laboratoryjne
 • kon – konwersatorium
 • Z – kierunek zarządzanie
 • BN – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
 • STS – studia stacjonarne dzienne
 • STW – studia stacjonarne wieczorowe
 • STN – studia niestacjonarne
 • L1, L2, L3 – numer grupy laboratoryjnej

Uwaga!

Zaliczenia z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą podczas planowych zajęć, w wyznaczonych powyżej terminach – w szczególnych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach zaliczeniowych z inną grupą laboratoryjną. Poza wyznaczonymi terminami dostęp do sal komputerowych, a tym samym zaliczenie przedmiotu nie będzie możliwe. Wpisy do Kart okresowych osiągnięć studenta odbywać się będą po uzyskaniu zaliczenia. O dodatkowych terminach i lokalizacji wpisów poinformuję w terminie późniejszym. W razie pytań proszę o kontakt mailowy.