Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa, 2018

Wzorem lat ubiegłych, w miesiącu październiku 2018, odbędzie się kampania European Cyber Security Month (ECMS)organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa koordynuje PIB NASK.

Celem kampanii jest podnoszenie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, w szczególności przestrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami i promowania odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.