Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, 2018

Raport  – styczeń 2018

Opis wydarzeń

Wzorem lat ubiegłych, w miesiącu październiku 2018, odbędzie się kampania European Cyber Security Month (ECMS)organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa koordynuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Celem kampanii jest podnoszenie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, w szczególności przestrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami i promowania odpowiedzialnego korzystania z sieci. Każdy tydzień kampanii to inny temat. W bieżącym roku są to:

  • Tydzień I | CYBERHIGIENA – działania, powodujące wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas, np. systematyczna zmiana hasła, aktualizacja oprogramowania
  • Tydzień II | EDUKACJA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA –  Jak uczyć świadomego korzystania z internetu? Jak kształcić specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?
  • Tydzień III | CYBER SCAMS – jak nie paść ofiarą oszustów w sieci (organizowane przez Europol EC3)
  • Tydzień IV | NOWOCZESNE TECHNOLOGIE takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news *

Z badań prowadzonych w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl (pełnię w nim rolę edukatora) wynika, że na wszystkich poziomach edukacji zauważa się deficyty kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – wyniki testu kompetencji we wszystkich grupach nie przekraczają 60%. Najsłabsze obszary tematyczne to: prawo autorskie – 36%, bezpieczeństwo transakcji finansowych w sieci – 53%, bezpieczne logowanie – 56%, wiarygodność informacji – 58%.

Inicjatywie patronują:

      

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa 2018 – mapa wydarzeń

źródło: cybersecuritymonth.eu/activities/map

Bezpieczni w cyberprzestrzeni

W ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, zajęcia wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych, w miesiącu październiku 2018, dla studentów I roku  Akademii Pomorskiej, kierunków Zarządzanie i Matematyka, wzbogacone zostaną o treści związane z cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem  bezpiecznego logowania, wiarygodności informacji w sieci, ochrony danych, ochrony wizerunku i prawa autorskiego. Z pozostałymi zagadnieniami studenci zapoznają się w ramach samokształcenia z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez organizatorów European Cyber Security Month.

 

Materiały dydaktyczne – prezentacja

Materiały dydaktyczne – poster

Materiały dydaktyczne – filmy

  

lock your computer

  

lock your computer, use a strong password

  

keep your password safe, shoulder surfing

  

usb drive, secure printing

więcej na stronie organizatora ECMS.

Materiały dydaktyczne – Quiz

Rozpocznij Quiz

 

źródła:
*
bezpiecznymiesiac.pl
** cyfrowobezpieczni.pl
***cybersecuritymonth.eu