ćwiczenia laboratoryjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga! 
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

  • Umiejętność zastosowani wybranych narzędzi internetowych w pracy zespołowej

TREŚCI PROGRAMOWE:

  • Kluczowe pojęcia: chmura obliczeniowa jako miejsce przechowywania i przetwarzania danych, charakterystyka narzędzi współpracy online, bezpieczeństwo i ochrona danych w chmurze,
  • Dysk google: dokumenty, arkusze, prezentacje, obrazy, zdjęcia, formularze, strony www – wprowadzanie danych, udostępnianie i edycja online – praca w grupie, importowanie i pobieranie plików danych,
  • One drive, office 365: dokumenty, arkusze, prezentacje – wprowadzanie danych, udostępnianie i edycja online – praca w grupie, importowanie i pobieranie plików danych, 4. Inne narzędzia współpracy online – przykłady zastosowań (nauka, media, portale społecznościowe itp.).

ELEMENTY ZALICZENIA:

  • praca kontrolna / projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Matematyka,
  • semestr I,
  • liczba godzin – 15 (STS).