Użytkowanie IT – Standard – Zarządzanie

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • nabycie przez studentów wiedzy oraz umiejętności z zakresu wybranych modułów ECDL/ICDL STANDARD

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • IT Security
 • IT a RODO
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Edycja obrazów
 • Web Editing
 • Współpraca online
 • Użytkowanie baz danych

ELEMENTY ZALICZENIA:

 • zajęcia teoretyczne: kolokwium pisemne (test) – 60% , praca pisemna – 40%
 • zajęcia praktyczne: kolokwium pisemne (test) – 60% , praca pisemna (case study) – 40%

POZOSTAŁE:

 • kierunek – Zarządzanie,
 • semestr II,
 • liczba godzin – 50 (STS) / 35 (STN):
  • 5 – wykład,
  • 10 – ćwiczenia audytoryjne,
  • 35 – ćwiczenia laboratoryjne.