konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • nabycie przez studentów wiedzy oraz umiejętności z zakresu wybranych modułów ECDL/ICDL STANDARD

TREŚCI PROGRAMOWE:

KONWERSATORIUM

 • IT security: istota bezpieczeństwa IT, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, kontrola dostępu, bezpieczeństwo użycia technologii Web, bezpieczna komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi, kwestie ochrony środowiska a technologie IT
 • IT RODO: podstawowe pojęcia związane z RODO, prawa osób, których dane te dotyczą, praktyczne wdrażanie przepisów RODO przez użytkowników IT, naruszenia i egzekwowanie przepisów.

Ćwiczenia laboratoryjne

 • Współpraca online
 • Web Editing
 • Edycja obrazów
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Użytkowanie baz danych

ELEMENTY ZALICZENIA:

 • zajęcia teoretyczne: konwersatorium (test)
 • zajęcia praktyczne: (zadania praktyczne)
  • laboratorium audytoryjne (dot. studiów stacjonarnych),
  • laboratorium  komputerowe.

POZOSTAŁE:

 • kierunek – Zarządzanie,
 • semestr II,
 • liczba godzin – 50 (STS) / 35 (STN):
  • 5 – wykład,
  • 10 – ćwiczenia audytoryjne,
  • 35 – ćwiczenia laboratoryjne.