ćwiczenia laboratoryjne

materiały dydaktyczne:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • Kształtowanie umiejętności biegłego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym komputera przy rozwiązywaniu różnorodnych problemow, w tym bezpośrednio związanych z tokiem studiowania

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Internet – techniki wyszukiwania informacji, komunikacja w sieci, wykorzystanie aplikacji internetowych
 • E-lerning
 • Edytor tekstu – wprowadzanie i edycja dokumentów
 • Grafika komputerowa – tworzenie materiałów graficznych
 • Prezentacje multimedialne – tworzenie i prezentacja materiałów multimedialnych

Elementy ZALICZENIA:

 • kolokwium – 25%,
 • zadanie 1 – 25%,
 • zadanie 2 – 25%
 • zadanie 3 – 25%

Pozostałe:

 • kierunek – Praca Społeczna,
 • semestr I,
 • liczba godzin – 12 (STN).