ćwiczenia laboratoryjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • Zapoznanie studentów z nowymi trendami w zakresie edukacji informatycznej z uwzględnieniem elementów programowania i robotyki.
 • Zapoznanie z narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy nauczyciela.
 • Zapoznanie   z możliwościami  nabywania i doskonalenia kompetencji informatycznych w świetle zachodzących zmian edukacyjnych i technologicznych.
 • Zapoznanie i przygotowanie studentów do wdrażania i wykorzystywania nowych technologii w warsztacie pracy nauczyciela.
 • Poznanie treści i celów kształcenia informatycznego zawartych w dokumentach oświatowych.
 • Zapoznanie z formami doskonalenia zawodowego w obszarze kompetencji informatycznych nauczyciela  oraz wdrażanie do samouctwa informatycznego.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Podstawa programowa kształcenia informatycznego.
 • Pakiet biurowy MS Office w pracy nauczyciela.
 •  Tworzenie prezentacji multimedialnej w PREZI.
 •  Narzędzia informatyczne do nauki prostych języków programowania (Scratch, inne języki obiektowe).
 •  Elementy robotyki w warsztacie pracy nauczyciela.
 •  Formy informatycznego doskonalenia zawodowego oraz samouctwo informatyczne.

ELEMENTY ZALICZENIA:

 • Kolokwium praktyczne – 50%
 • Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na wybrany temat w PREZI – 50%

POZOSTAŁE:

 • kierunek – SDS, Pedagogika,
 • semestr II,
 • liczba godzin –   15 (STS) / 9 (STN)