ćwiczenia laboratoryjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej.
 • Wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi programami do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej
 • Podstawowe informacje związane z grafiką komputerową (rozdzielczości i rozmiar obrazu, głębia kolorów, formaty plików graficznych)
 • Grafika rastrowa

1. Praca z warstwami i maskami
2. Przekształcanie obrazów (przycinanie, odbijanie, obracanie)
3. Korygowanie kolorów
4. Praca z tekstem
5. Korekta zdjęć (rozmywanie/wyostrzanie, rozsmarowywanie, rozjaśnianie, klonowanie)
6. Stosowanie wybranych filtrów
7. Łączenie obrazów
8. Eksport grafiki do różnych formatów

 • Grafika wektorowa

1. Tworzenie i edycja obiektów (kształty regularne, ścieżki, obiekty tekstowe)
2. Operacje na obiektach (grupowanie, przekształcenia, rozmieszczanie i wyrównywanie)

 • Podstawowe informacje o infografice
 • Podstawowe operacje na plikach dźwiękowych i video

ELEMENTY ZALICZENIA:

 • sprawdzian umiejętności posługiwania się wybranymi programami
  do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej – 60%
 • projekt zaliczeniowy nr 1 (grafika rastrowa) – 20%
 • projekt zaliczeniowy nr 2 (grafika wektorowa) – 20%

POZOSTAŁE:

 • kierunek – SPS, Informatyka,
 • semestr VI,
 • liczba godzin –   30 (STS)