Semestr letni 2018/2019: terminy konsultacji, zaliczeń, wpisów

.

Konsultacje

  • w piątki, godz. 11.00-11.45, sala 66, ul. Kozietulskiego 66

Zaliczenia

  • Zaliczenia z prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywać się będą podczas planowych zajęć, w terminach oraz lokalizacjach (salach laboratoryjnych) określonych w Planach zajęć.
  • W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach zaliczeniowych, w tym wykonanie zadania praktycznego oraz testu, z inną grupą laboratoryjną (w przypadku dostępności stanowiska komputerowego).
  • Poza wyznaczonymi terminami dostęp do sal komputerowych, a tym samym zaliczenie przedmiotu jest niemożliwe.

Wpisy

  • Wpisy do Kart okresowych osiągnięć studenta odbywać się będą po uzyskaniu zaliczenia w terminach j.w.

UWAGA!

Proszę o bieżące sprawdzenie aktualności oraz Planów zajęć dostępnych na stronach internetowych Instytutu Matematyki i Katedry Zarządzania. W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt mailowy.