Przedstawiono kompetencje, które są ważne dla niemal wszystkich stanowisk specjalistycznych. Są to:

  1. współpraca w grupie,
  2. bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli,
  3. kreatywność (bycie innowacyjnym, generowanie nowych rozwiązań i pomysłów)
  4. łatwe nawiązywanie kontaktów.

więcej na stronie www.ncbr.gov.pl/o-centrum/ewaluacja/power