W dniu  30 września 2020 do kart przedmiotów studentów (forma papierowa) zostały wpisane kolejne oceny z przedmiotów prowadzonych przeze mnie w semestrze letnim 2020. Dotyczy to w szczególności ocen z zaliczeń realizowanych w terminie poprawkowym.

Po 1 października 2020 wszelkie pytania dotyczące zaliczeń z poszczególnych zajęć (poprawki itp.) należy kierować bezpośrednio do Instytutów, w których są one prowadzone.