Wszystkich studentów grup laboratoryjnych, z którymi będę prowadzić zajęcia z przedmiotu Współpraca online, proszę o założenie poczty internetowej w domenie gmail.com – dotyczy semestru letniego 2017-18. Jest to niezbędne do wykonywania ćwiczeń podczas planowych zajęć oraz uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.