Lista kontrolna do badania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Udostępniam wstępną wersję dokumentu, dzięki któremu możliwa jest ocena zgodności wybranej strony internetowej z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnoych podmiotów publicznych. Dokument ma formę listy kontrolnej, której pytania odnoszą się do kryteriów sukcesu zaleceń WCAG 2.1. Jest to dokument roboczy. Udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji z prośbą o przesyłanie na adres: dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl wszelkich uwag i ewentualnych głosów krytycznych. Zachęcam do zapoznania się, skorzystania i skrytykowania.

Docelowo dokument ten będzie zalecany przez Ministerstwo Cyfryzacji podmiotom publicznym jako metoda sprawdzania dostępności cyfrowej.

Materiały

Lista kontrolna do badania zgodności stron internetowych
Lista​_kontrolna​_dostępności​_cyfrowej​_stron​_www.docx 0.07MB

Pierwsza publikacja: 04.02.2020 12:09 Adam Pietrasiewicz