W związku ogłoszonymi na 18 grudnia 2019 roku godzinami rektorskimi (od 12.30 do 14.30) informuję, że zaplanowane w tym czasie zajęcia  nie odbędą się.