W dniu 18 lutego 2019, w godz. 13.00 – 16.00 odbędzie ogónouczelniane spotkanie organizacyjne dla studentów I roku – podwójny dyplom. Miejsce spotkania ul. Bohaterów Westerplatte 64. Obecność obowiązkowa.