W dniu 17 stycznia 2020 (piątek) przy ul. Arciszewskiego 22B w sali 105, w godz. od 13.00-15.00, odbędzie się spotkanie kadry i studentów z władzami Uczelni.

Spotkanie jest obowiązkowe. Zaplanowane w w/w terminie zajęcia nie odbędą się.