W związku ze zbliżającym się końcem semestru zimowego, roku akademickiego 2019/2020, informuję:

  • zaliczenia przedmiotów w poszczególnych grupach laboratoryjnych odbywać się będą w terminach i lokalizacjach zgodnych z planem dostępnym na stronie e-bialek.pl/apsl/plan-zajec opracowanym w oparciu o plany zajęć poszczególnych jednostek dydaktycznych Uczelni,
  • w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie mailowym z prowadzącą, student może podejść do zaliczenia z inną grupą w terminie i lokalizacji jak wyżej,
    .
  • na zajęciach zaliczeniowych student przedstawia swoje prace (obowiązuje forma elektroniczna – wydruki w formie papierowej nie będą uwzględniane) oraz odpowiada na pytania prowadzącej dot. prac na podstawie których jest oceniany,
    .
  • wpis do karty zaliczeniowej dokonywany jest w dniu zaliczenia – bezpośrednio po dokonaniu oceny.