W 2018 roku Open Access WeekTydzień Otwartej Nauki odbywa się w dniach  22 – 28 października a jego tematem przewodnim  jest: designing equitable foundations for open knowledge, co tłumaczy się jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki.

Podczas zajęć laboratoryjnych przeprowadzanych w Tygodniu Otwartej Nauki, studenci I roku kierunków społecznych Akademii Pomorskiej zapoznają się z …

Więcej informacji na stronie wydarzenia.