Program  Projektor polega na nawiązaniu współpracy studentów – wolontariuszy ze szkołami, które zgłosiły się do programu oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu przez studentów atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół. Grupy wolontariuszy, liczące od dwóch do pięciu osób, realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności: mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, lingwistyczne i inne. Zajęcia mogą się odbywać w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w czasie wakacji lub ferii. Mogą to być także jednodniowe akcje, takie jak pikniki edukacyjne lub pokazy. Szkoła w zamian oferuje noclegi i wyżywienie studentom i regionalne atrakcje (np. zwiedzanie okolicy, poznanie historii regionu).

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, popularyzowanie wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencjach, rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i pasji, aby lepiej byli przygotowani do dalszej edukacji i pracy.

Więcej na https://projektor.org.pl/