22 maja 2019 Miałam okazję wziąć w konferencji “Otwarci na świat, otwarci na przyszłość – szkoła twórczych umysłów”, której celem było:

  • upowszechnianie sposobów pojmowania i rozwijania twórczych umysłów dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • przybliżanie różnorodnych dróg rozwoju kreatywności, twórczego myślenia i podejścia do edukacji,
  • zainspirowanie uczestników do samorozwoju, wzbogacanie warsztatu pracy o metody i formy pracy sprzyjający kreatywności i innowacyjności dzieci i młodzieży.

Szczególną uwagę zwróciłam na wystąpienia Marii Mach – Dyrektora Biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Przemysława Staronia – nauczyciela roku 2018.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i w budynku

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją

 

Dziękuję organizatorom za możliwość wzięcia udziału w Konferencji.

Więcej na stronie konferencji.