WONL, laboratorium (semestr letni)

Współpraca online

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad oraz narzędzi współpracy online, ze sposobami, narzędziami przechowywania i przetwarzania plików w chmurze obliczeniowej, z zasadami współpracy oraz komunikacji z użytkownikami blogów, serwisów społecznościowych,
 • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi technologii mobilnej, z dedykowanymi jej aplikacjami,
 • nauczenie korzystania z chmury obliczeniowej, konfigurowania aplikacji, narzędzi współpracy online oraz pracy z ich wykorzystaniem,
 • zapoznanie z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw.

Forma zaliczenia:

 • test wiedzy,
 • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.

Materiały dydaktyczne – prezentacje multimedialne*

cz. 1 – wprowadzenie

cz. 2 – chmura obliczeniowa, narzędzia współpracy
 
cz. 3 – dysk Google

cz. 4 – inne narzędzia

cz. 5 – urządzenie mobilne

Materiały dydaktyczne – zadania*

Zadania wykonywane są podczas zajęć laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do wykonania zadań załóż darmowe konta na gmail.com oraz Office 365 dedykowane ćwiczeniom laboratoryjnym. Wyślij informację o założonym koncie do prowadzącej w celu uzyskania dostępu.

Materiały dydaktyczne – test wiedzy

Zagadnienia, znajomość których niezbędna jest do zaliczenia części teoretycznej przedmiotu. Dotyczy wszystkich grup laboratoryjnych:

 • Dostęp do zasobów chmury obliczeniowej – infrastruktura, urządzenia, programy.
 • Dostęp do zasobów chmury obliczeniowej – bezpieczeństwo.
 • Przechowywanie plików w chmurze – miejsca (nazwy).
 • Praca w chmurze obliczeniowej – zalety, wady.
 • Udostępnianie, współdzielenie zasobów – w jaki sposób, w jakim celu?
*jeśli materiały nie wyświetlają się prawidłowo należy wybrać inną przeglądarkę