Współpraca online

Cele przedmiotu:

  • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad oraz narzędzi współpracy online, ze sposobami, narzędziami przechowywania i przetwarzania plików w chmurze obliczeniowej, z zasadami współpracy oraz komunikacji z użytkownikami blogów, serwisów społecznościowych,
  • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi technologii mobilnej, z dedykowanymi jej aplikacjami,
  • nauczenie korzystania z chmury obliczeniowej, konfigurowania aplikacji, narzędzi współpracy online oraz pracy z ich wykorzystaniem,
  • zapoznanie z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw.

Forma zaliczenia:

  • test wiedzy,
  • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.