Współpraca online

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj końcówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Cele przedmiotu:

  • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad oraz narzędzi współpracy online, ze sposobami, narzędziami przechowywania i przetwarzania plików w chmurze obliczeniowej, z zasadami współpracy oraz komunikacji z użytkownikami blogów, serwisów społecznościowych,
  • zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi technologii mobilnej, z dedykowanymi jej aplikacjami,
  • nauczenie korzystania z chmury obliczeniowej, konfigurowania aplikacji, narzędzi współpracy online oraz pracy z ich wykorzystaniem,
  • zapoznanie z literaturą przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych wydawnictw.

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMA ZALICZENIA:

  • aktywność na zajęciach, w tym wystąpienia przed grupą,
  • test wiedzy,
  • projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr II,
  • liczba godzin – 15.