Techniki multimedialne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – Konwersatorium

Materiały dydaktyczne – laboratorium

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj końcówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

  • nauczenie tworzenia prezentacji z użyciem wybranych aplikacji, w tym dostępnych online,
  • nauczenie wykorzystania w prezentacji dostępnych motywów i ich modyfikacji, edycji tekstu, wstawiania do prezentacji rysunków, tabel, wykresów, materiałów audio, video itp., przygotowania prezentacji do wyświetlania: stosowanie animacji, efektów przejść, chronometrażu, zapisywania prezentacji z uwzględnieniem różnych formatów plików,
  • nauczenie przedstawienia prezentacji – wystąpienie przed grupą.

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMA ZALICZENIA:

  • aktywność na zajęciach, w tym wystąpienia przed grupą,
  • projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr II,
  • liczba godzin – 10.