TMM, laboratorium (semestr zimowy)

Techniki multimedialne

Cele przedmiotu:

  • nauczenie tworzenia prezentacji z użyciem wybranych aplikacji, w tym dostępnych online,
  • nauczenie wykorzystania w prezentacji dostępnych motywów i ich modyfikacji, edycji tekstu, wstawiania do prezentacji rysunków, tabel, wykresów, materiałów audio, video itp., przygotowania prezentacji do wyświetlania: stosowanie animacji, efektów przejść, chronometrażu, zapisywania prezentacji z uwzględnieniem różnych formatów plików,
  • nauczenie przedstawienia prezentacji – wystąpienie przed grupą.

Forma zaliczenia:

  • zadania praktyczne wykonywane w obecności prowadzącej.