ćwiczenia laboratoryjne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uwaga!
Hasło dostępu do materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU:

 • przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i ich praktycznego zastosowania w administracji

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • edytory tekstu
 • arkusze kalkulacyjne
 • programy prezentacyjne
 • internet: informacja, komunikacja
 • cyberbezpieczeństwo

ELEMENTY ZALICZENIA:

 • zajęcia praktyczne
 • kolokwium

POZOSTAŁE:

 • kierunek – Matematyka,
 • semestr I,
 • liczba godzin – 30 (STS), 18(STN).