Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Materiały dydaktycznE

Cele przedmiotu

 • zapoznanie z algorytmami grafiki wektorowej oraz grafiki 3D,
 • wytworzenie umiejętności tworzenia animacji oraz przetwarzania sekwencji video,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących środowisk multimedialnych,
 • wytworzenie umiejętności posługiwania się technikami multimedialnymi oraz tworzenia zasobów multimedialnych (w tym tworzenia prezentacji multimedialnych) do realizacji zadań dydaktycznych i technicznych.

Treści programowe

 • przetwarzanie obrazów przy pomocy nowoczesnych urządzeń związanych z grafiką komputerową (aparat  kamera cyfrowa, skaner),
 • realizacja projektów przy pomocy edytorów grafiki rastrowej i wektorowej (2D, 3D),
 • formaty plików graficznych i multimedialnych. Zasady digitalizacji. Kompresja,
 • realizacja animacji komputerowych,
 • projektowanie i realizacja prezentacji multimedialnych,
 • tworzenie zasobów multimedialnych (np. proste filmy) w środowiskach multimedialnych wg zaprojektowanego scenariusza.

Elementy zaliczenia:

 • kolokwia pisemne,
 • kolokwium ustne,
 • projekt.

POZOSTAŁE:

 • kierunek – Matematyka,
 • semestr I,
 • liczba godzin – 30.