Edycja obrazów

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Uwaga!
Hasło dostępu dla materiałów archiwalnych – do znanego ci hasła dodaj końcówkę „arch”.
Hasło dostępu do bieżących materiałów otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

CELE PRZEDMIOTU

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMY ZALICZENIA

  • aktywność podczas zajęć,
  • projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Zarządzanie,
  • semestr II,
  • liczba godzin – 15.