Dzień Bezpiecznego Internetu, 2020

Miesiąc luty 2020 w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku przebiegać będzie pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Będziemy zachęcić pracowników oraz studentów kierunków Informatyka i Matematyka, w tym przyszłych nauczycieli, do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu bezpiecznego środowiska online. Przeprowadzimy akcję informacyjną promującą twórcze zastosowania sieci internet, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.