Koduj, szyfruj, kompresuj

 

Zapraszamy

W ramach Cyfrowej Majówki studenci kierunku Matematyka Akademii Pomorskiej, w tym przyszli nauczyciele, poszerzą swoją wiedzę dotyczącą kodowania, szyfrowania i kompresji danych. Szczególną uwagę zwrócą na metody i narządza (programy), wspomagające nauczanie zagadnień związanych z w/w tematyką, dostępne na stronie Godziny Kodowania (hourofcode.com) a mianowicie:

– kodowanie – cssgridgarden.com – CSS, codehs.com – Python
– szyfrowanie – studio.code.org/s/hoc-encryption/stage/1/puzzle/1
– kompresja – studio.code.org/s/text-compression/stage/1/puzzle/1
– inne – MATLABHTML

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami podziela się podczas zajęć zaplanowanych w dniu 17 maja 2019r.

Biblioteka materiałów

W ramach przygotowań do omówienia w/w zagadnień, w tym, w kontekście bezpieczeństwa danych w Internecie – ich kodowania, szyfrowania i kompresji, warto skorzystać z materiałów polecanych przez organizatorów Cyfrowej Majówki, dostępnych na stronach: