W związku ze zmianą planu informuję, że ćwiczenia laboratoryjne dla I roku SPS, kierunek Matematyka (Wstęp do informatyki) odbędą się 5 grudnia 2018r. w godzinach 10.00-12.00, sala 119, ul. Słowiańska 8.

Wszystkie informacje dotyczące zmian w planach zajęć znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Matematyki.