Jeśli bliski jest ci temat związany z ekologią, stylem życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska, zapraszam do aktywności na FB. Wykonaj prezentację a umieścimy ją na stronie www.facebook.com/zmieniamybochcemy powstałej w ramach Projektu “Zmieniamy bo chcemy”.  W poprzednich semestrach studenci wykonywali następujące zadanie projektowe:

Z wykorzystaniem programu Power Point utwórz prezentację składającą się z następujących slajdów:
(w prezentacji zastosuj jednolity motyw spójny z tematyką prezentowanych treści)

    • slajd – tytułowy,
    • slajd – końcowy,
    • 7 slajdów: tekst + grafika (np. w postaci memów) – obrazujące 7R,
    • slajd – źródła.

Pamiętaj: Power Point daje możliwość zapisania prezentacji w postaci filmu.

Źródła do wykorzystania:

– pixabay.com

– pexels.com

  • edycja grafiki

– photofunia.com

– funny.pho.to

– www.loonapix.com

 www.pixlr.com

Oto jedna z prezentacji powstała w ramach Projektu:

Strona Projektu na FB:
www.facebook.com/zmieniamybochcemy

Odpowiedzialne na Projekt:
Beata Kowal-Rudnicka – Zarządzanie projektami
Ewa Białek – Techniki multimedialne