Porozmawiajmy o młodych

W dniu 28 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Słupsk odbyło się wydarzenie, w czasie którego rozmawialiśmy o wykorzystywaniu potencjału młodych ludzi, ich sytuacji w społeczeństwie i możliwościach jej poprawy. Spotkaliśmy się z autorytetami, osobistościami i aktywistami, którym ten temat jest niezwykle bliski. Debatowaliśmy o:

  • młodych w Unii Europejskiej,
  • młodych w edukacji,
  • młodych w biznesie,
  • młodych w aktywności społecznej.

Dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w dyskusji.

Więcej informacji na stronie wydarzenia Porozmawiajmy o młodych

YES! YOUth can

Projekt „Yes! YOUth can” to projekt od młodych dla młodych, którego celem jest okazywanie wsparcia rówieśnikom, stwarzanie im środowiska do przyjaznej i efektywnej komunikacji oraz sprawianie, by ich głos wybrzmiał w ważnych społecznie kwestiach. Młodzi zaangażowani w Projekt chcą uświadamiać społeczeństwo o wartości i potencjale swojej grupy wiekowej, wychodząc z założenia, że do młodego człowieka powinno się mówić jak do kogoś, kim pragniemy żeby był. Jeżeli więc pragniemy, żeby był aktywny i zaangażowany – udzielmy mu najpierw głosu w jego życiu.

Wspierajmy młodych ludzi wspólnie już dziś!

Więcej informacji na stronie YesYOUthcan