Tydzień Kodowania, 2017

Podczas zajęć zaplanowanych w Tygodniu Kodowania studenci I roku kierunków Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Pomorskiej w Słupsku zapoznają się z pojęciami algorytm, kodowanie, programowanie. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Czym jest “myślenie algorytmiczne”, w jaki sposób funkcjonuje ono w codziennym życiu i jaki ma wpływ na nasze działania.