Tydzień Kodowania, 2016

Podczas zajęć zaplanowanych w Tygodniu Kodowania studenci I roku Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku zapoznają się z pojęciami algorytm, kodowanie, programowanie i nie tylko.