ćwiczenia laboratoryjne

Materiały dydaktyczne:

Uwaga! Hasło dostępu otrzymasz od prowadzącej podczas zajęć.

Treści programowe:

  • Rys historyczny rozwoju elektronicznego przetwarzania informacji. Środki i narzędzia informatyki: sprzęt i oprogramowanie. Tendencje rozwojowe. Technologia informacyjna i komunikacyjna (ICT). Podstawowe pojęcia.
  • System dwójkowy, reprezentacja danych w komputerze.
  • Bramki logiczne, algebra Boole’a.
  • Elementy programowania w symbolicznym języku assemblera.
  • Podstawy teorii informacji.

Elementy ZaliczeniA:

  • 2 kolokwia pisemne,
  • projekt.

POZOSTAŁE:

  • kierunek – Informatyka,
  • semestr I,
  • liczba godzin – 30(STS), 18(STN).