Dzień Bezpiecznego Internetu, 2019

Mapa wydarzeń, otrzymane Materiały

Kolejny już raz, na mapie inicjatyw realizowanych w ramach ramach Dnia Bezpiecznego Internetu  (DBI), oznaczone zostały zainicjowane przeze mnie działania.

Otrzymany pakiet materiałów wykorzystam podczas prowadzonych zajęć a także do przeprowadzania akcji informacyjnej na Uczelni.

Dziękuję organizatorom za promocję wydarzenia i przesłane materiały.

Opis Inicjatywy

W miesiącu lutym 2019 studenci Instytutu Matematyki oraz Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej wezmą udział w akcji informacyjnej organizowanej w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) – inicjatywie Komisji Europejskiej, której celem jest promowanie bezpiecznego dostępu do sieci. Tegoroczna edycja DBI przebiegać będzie pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. 

Celem DBI 2019 jest zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, zwrócenie uwagi na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, podkreślenie faktu, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Przez cały miesiąc, w wielu państwach na świecie, podejmowane będą inicjatywy promujące bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie nowych technologii. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest  Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy  NASK raz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2019 jest Facebook – dziękuję organizatorom za zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Materiały edukacyjne organizatorów DBI

Na stronie SaferInternet dostępne są:

Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami.