Studenci I roku kierunku Zarządzanie, którzy nie wzięli udziału w teście zaliczeniowym z przedmiotu Użytkowanie IT – Standard będą mogli podejść do jego wykonania w dniu 5 czerwca 2020 – dostęp online.  Studenci studiów niestacjonarnych – dodatkowo w dniach 6 i 7 czerwca.

Proszę kontaktować się ze mną w tej sprawie drogą mailową. Dostęp do testu każdy student otrzyma indywidualnie w przesłanym mailu zwrotnym.

Uwaga [edit 06.06.2020]
Wyniki testów na bieżąco wprowadzane są do e-dziekanatu – ocena z Kolokwium.