„Nie bywam usatysfakcjonowana rozumieniem czegokolwiek,
ponieważ wiem, że moja zdolność pojmowania może być jedynie
nieskończenie małym ułamkiem tego, 
co chciałabym zrozumieć
na temat wielu powiązań i relacji, które mi się nasuwają,
jak po raz pierwszy pomyślano o danej sprawie lub do niej dotarto…”
Ada Lovelace

.

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

 • absolwentka Politechniki – Wydziału Informatyki i Techniki Obliczeniowej, studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Informatyki,
 • praca zawodowa:
  • konstruktor w ZMP Mera Błonie – opracowanie programów do testowania drukarek w procesie ich produkcji,  instruktor pracowni komputerowej szkoły przyzakładowej Mera Błonie,
  • specjalista ds. wdrożeń w firmie Inwestprojekt Słupsk – wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie, opracowanie dokumentacji, systemów pomocy oprogramowania, materiałów promocyjnych i szkoleniowych, budowa i zarządzanie witryną internetową Firmy,
  • nauczyciel akademicki, autorka i koordynator treści witryny Uczelni, odpowiedzialna za wizerunek Uczelni w mediach społecznościowych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania,
  • nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk,
  • nauczyciel akademicki w Akademii Pomorskiej, autorka własnej strony www dla studentów zawierającej materiały dydaktyczne, w tym powstałe w ramach światowych wydarzeń związanych z popularyzacją nauki,
 • Latarnik Polski Cyfrowej w ogólnopolskim Projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans, edukator bezpieczeństwa cyfrowego w ogólnopolskim projekcie cyfrowobezpieczni.pl, wolontariuszka  Code.org – organizacji non-profit, której celem jest popularyzacja działań w obszarze informatyki (Hour of Code – Godzina Kodowania) i zwiększenie udziału w nich kobiet i mniejszości,
 • po godzinach – miłośniczka poezji, autorka licznych materiałów multimedialnych oraz stron www poświęconych poezji, wolontariuszka – udział w działaniach na rzecz miasta, regionu i nie tylko.

 

 

 Obszary badań:

 • witryny WWW dedykowane wyszukiwarkom internetowym,
 • optymalizacja witryn WWW (SEO),
 • marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM),
 • media społecznościowe w działaniach marketingowych,
 • ontologie dziedzinowe, modele ontologiczne,
 • sieci semantyczne.

Lista artykułów

 • E. Białek i K. Białek, „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, w Hanza wczoraj dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie, Słupsk, 2005.
 • E. Białek, „Ocena skuteczności pozycji linku w rankingach wyszukiwarek internetowych”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2007, pp. 29-43.
 • E. Białek, „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”, w Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, tom II, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2007, pp. 165-176.
 • E. Białek i K. Białek, „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, w Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zastosowania) 3, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2008, pp. 15-23.
 • E. Białek, „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, w Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2008, pp. 292-300.
 • E. Białek, „Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, w Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 582, Ekonomiczne problemy usług Nr 48, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2010, pp. 201-211.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Próba uporządkowania terminologicznego chaosu”, SemSpecialist, nr 5, 2011.
 • E. Białek, „Wyszukiwalność witryny internetowej. Zasada Pareto (80/20) czy „długi ogon”?”, SemSpecialist, nr 6, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Trendy i sezonowość w turystyce”, SemSpecialist, nr 7, 2011.
 • E. Białek, „Zapytania do wyszukiwarek internetowych. Badanie trendów i sezonowości”, w Informatyczne systemy zarządzania (Wybrane zastosowania), tom 2, Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2011, pp. 7-19.
 • E. Białek i K. Białek, „Budowa semantycznego jądra witryny internetowej”, w Zeszyty Naukowe WHSZ w Słupsku 8/2011, Studia społeczno – ekonomiczne, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2011, pp. 108-116.
 • E. Białek, M. Zajkowska, „Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego,” w Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 10/59/2013, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, Warszawa, SGGW, 2013, pp. 45-55.
 • E. Matuska, E. Białek „Ageizm in Human Resources Practices Case of Poland,” w Human Potential Development Conference, Zilina, University of Zilina, 2013, pp. 236-247.
 • E. Białek, K. Białek „Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,” w Human Potential Development an Innovative Trends and Conclusion for XXI Century, Słupsk, WHSZ w Słupsku, 2014, pp. 15-24.

 Lista referatów, wystąpień

 • „Miasta hanzeatyckie w Internecie”, międzynarodowa konferencja naukowa „Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie”, Słupsk, 2005.
 • „Kryteria oceny relewantności wyników w wyszukiwarkach internetowych i ich wykorzystanie do promocji witryn regionalnych”,
  I konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2007.
 • „Długi ogon wyszukiwania i jego wpływ na oglądalność witryny WWW”, V krajowa konferencja „XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki”, Koszalin, 2008.
 • „Wykorzystanie Internetu do badań trendów w turystyce oraz sezonowości rynku turystycznego w regionie pomorskim”, II konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2008.
 • „Badanie zapytań kierowanych do wyszukiwarek internetowych jako element zarządzania witryną www”, III konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, Słupsk, 2010.
 • „Kompetencje cyfrowe i ich rola w podnoszeniu aktywności zawodowej osób starszych,”
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój Potencjału Ludzkiego Innowacyjne Trendy i Konkluzje na XXI wiek, Słupsk, 2014.
 • „Bezpieczni w cyberprzestrzeni – od juniora do seniora, prezentacja działań w ramach projektów latarnicy.pl, cyfrowobezpieczni pl”, Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Wyzwania i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa strukturalnego i personalnego, Słupsk, 2017.
 • Prelegentka – moduł Kompetencje Cyfrowe da Rozwoju – w Poszukiwaniu Drogi do Celu, 21. Konferencja Miasta w Internecie, Przełomy i Koleiny Cyfrowego Państwa INNOWACJA – INTELIGENCJA – INTERAKCJA, Gdańsk, 2017.

Kursy, szkolenia – obszary:

 • e-usługi w administracji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • prawo autorskie, licencje CC,
 • otwarte zasoby edukacyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • dostępne strony www,
 • media społecznościowe w biznesie,
 • narzędzia TIK w szkolnictwie wyższym,
 • edukacja osób dorosłych,
 • prezentacje i wystąpienia publiczne,
 • programowanie dla dzieci,
 • warsztaty teatralne w edukacji,
 • wsparcie psychospołeczne.

Działania projektowe, wydarzenia edukacyjne

Redakcja, cyfrowe opracowanie publikacji – przykłady

.

w Culture.pl napisali (Poeci w sieci)

Działania na rzecz miasta – wolontariat

Jestem zainteresowana…

…podjęciem dodatkowych działań w obszarach: współtworzenie oraz realizacja koncepcji rozwoju witryn internetowych, nadzór nad witrynami (zarządzanie treścią, wprowadzanie aktualizacji, zapewnienie ich funkcjonalności oraz wyszukiwalności), nadzór nad kanałami społecznościowymi, tworzenie treści materiałów promocyjnych i szkoleniowych, dokumentacji, prezentacji multimedialnych.

Szukam…

…współautorów niekomercyjnych, edukacyjnych stron www – autorów tekstów, grafiki, fotografii – w domenach bicom.pl, klasa.pl, e-bialek.pl.

.